J.W. Drukker

Naam: J.W. Drukker

Fractielid, JA21
Statenlid, Provinciale Staten
Commissielid, Statencommissie Omgevingsbeleid
j.w.drukker@drentsparlement.nl
JA21 Fractielid Actief sinds 03 feb. 2021 Bekijk pagina

Algemeen

J.W. Drukker
Stuifzand

J.W. Drukker is emeritus hoogleraar industrieel ontwerpen en designgeschiedenis en was verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, Technische universiteit Delft en Universiteit Twente.

Na zijn pensioen tot 2018 gasthoogleraar aan diverse Chinese universiteiten, waaronder Tsinghua University (Beijing). Sindsdien freelance schrijver, onder andere voor Elsevier Weekblad en het Chinese designtijdschrift Zhuangshi.

Daarnaast werkt hij aan een boek waarin uiteengezet wordt hoe het klimaatdebat, in de vorige eeuw begonnen als wetenschappelijke discussie, in de 21ste eeuw het karakter kreeg van een godsdienstoorlog. Dat laatste fenomeen was aanleiding om politiek actief te worden.

 

Nevenfuncties

Bezoldigde functie

  • Member of the Arts & Design Experts Committee of the Academy of Art and Design, Tsinghua University (Beijing, PRC).
  • Participant of the Faculty Assessment Committee of the Academy of Art and Design to Evaluate the Academic Titles of the Teaching Staff, Tsinghua University (Beijing, PRC).

 

 

 

Onbezoldigde functie

 

Geen

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 03 feb. 2021 Fractielid, JA21
  • Actieve functie Statenlid, Provinciale Staten
  • Actieve functie Commissielid, Statencommissie Omgevingsbeleid

2021

  • 03 dec. 2020 - 02 feb. 2021 Fractielid, Onafhankelijke Statenleden

2020

  • Onbekend - 02 dec. 2020 Statenlid, Forum voor Democratie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens