J. Rook

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Algemeen

Janno Rook (GroenLinks)
Bovensmilde

Nevenfuncties

voltijds student aan de RUG en UTwente

Onbezoldigde nevenfunctie:

lid activiteitencommissie jonge humanisten Groningen

lid ledenraad Rabobank Assen en Noord-Drenthe

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens