Hugo Parker Brady

Hugo Parker Brady

Foto van Hugo Parker Brady

Contact informatie

Logo van Statengriffie
Orgaan: Statengriffie Periode: van: tot: Functie: Statenonderzoeker

Ik ben sinds 2011 statenonderzoeker bij de griffie met als specialisatie financiën. Ik adviseer Statenleden op basis van analyses van planning en controldocumenten en andere (financiële) documenten. Dit doe ik onder andere door het schrijven van oplegnotities bij statenvoorstellen, het uitvoeren van evaluaties en het optreden als gesprekspartner voor de Statenleden.

Ook ondersteun ik de leden van een tweetal werkgroepen (Begeleidingscommissie Accountant en de Werkgroep programmabegroting).

U kunt inloggen als raadslid:

wachtwoord vergeten?