H. van de Weg

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: H. van de Weg

h.vandeweg@drentsparlement.nl

Algemeen

Henk van de Weg (SP)
Hoogeveen
06-37386920

Henk aan het woord:

"Mijn naam is Henk van de Weg en ik woon in Hoogeveen. Ik heb in het verleden 8 jaar in de gemeenteraad van Hoogeveen gezeten en nu ben ik namens de SP lid van de Provinciale Staten van Drenthe.

Tot mijn pensionering heb ik ruim 30 jaar gewerkt als personeelsfunctionaris c.q. HR-adviseur waarvan de langste tijd binnen de sociale werkvoorziening.

Ik ben politiek actief omdat ik het belangrijk vind dat wij als burgers inspraak hebben bij wat overheden voor ons in petto hebben.

Dit doe ik vanuit de overtuiging dat een rechtvaardiger samenleving mogelijk is."

Nevenfuncties

Onbezoldigde functies:

 

  • lid van de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen (een adviesraad voor gevraagd en ongevraagd  advies t.b.v. Het bestuur (college en gemeenteraad) van Hoogeveen
  • vrijwilliger op een busje bij een zorginstelling voor het vervoer van deelnemers naar Dagbesteding

 

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens