G. Zuur

Fractielid Bekijk pagina

Algemeen

Gertjan Zuur (CDA)
Oosterhesselen
06-20046826

Nevenfuncties

Bezoldigde functies:

  • Register Accountant bij Belastingdienst
  • Medewerker bij Store Support
  • Toezichthouder bij CS Vincent van Gogh Assen
  • Gemeenteraadslid Coevorden

 

Onbezoldigde functies:

  • (Verenigings)scheidsrechter VV Sweel
  • Lid team PKN-kerk Gees

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Fractielid, CDA
  • Actieve functie Statenlid, Provinciale Staten
  • Actieve functie Commissielid, Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens