Forum voor Democratie

Stemgedrag (20 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Onthouden Afwezig Uitslag
3 juli 2019 Motie vreemd aan de orde M 2019-10; Universiteit van het Noorden 6 0 0 0
3 juli 2019 Motie M 2019-9 Eurochamp affaire - openbaar maken telefoongegevens 6 0 0 0
3 juli 2019 Motie M 2019-8 Eurochamp affaire - WOB verzoek 0 6 0 0
3 juli 2019 Motie M 2019-7; Biomonitoring Attero 5 0 0 1
3 juli 2019 Motie M 2019-5 Bestrijding eikenprocessierups 6 0 0 0
3 juli 2019 Statenstuk 2019-893, Voorjaarsnota 2019 6 0 0 0
3 juli 2019 Motie M 2019-6; Orange the World 6 0 0 0
3 juli 2019 Statenstuk 2019-891, 1e Bestuursrapportage 2019 en 3e Begrotingswijziging 2019 6 0 0 0
3 juli 2019 Statenstuk 2019-894, Ontwerpbegroting 2020 c a Noordelijke Rekenkamer 6 0 0 0
3 juli 2019 Statenstuk 2019-879, Deelname Gemeenschappelijke Regeling OV-Bureau Groningen Drenthe in Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe 6 0 0 0
3 juli 2019 Statenstuk 2019-875, Benoeming nieuwe leden commissie Leefomgeving (cieL) en kennisnemen van het Terugblikonderzoek commissie Leefomgeving 2016-2017 met doorkijk naar 2018 6 0 0 0
3 juli 2019 Statenstuk 2019-895, Benoeming commissieleden, niet zijnde Statenleden en benoeming leden Statencommissies 6 0 0 0
3 juli 2019 2019-882; Intrekking Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie 0 6 0 0
27 mei 2019 Statenstuk 2019-878, Jaarrekening 2018 HERZIEN 6 0 0 0
27 mei 2019 Jaarstukken 2018, Conceptbegroting 2020 en Begroting 2019 na wijziging SNN, incl. accountantsverklaring; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 9 april 2019 6 0 0 0
27 mei 2019 Statenstuk 2019-880, Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 6 0 0 0
27 mei 2019 Statenstuk 2019-873, Intrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1 6 0 0 0
27 mei 2019 Statenstuk 2019-872, Financiële bijdrage transformatie Zuidlaren 6 0 0 0
27 mei 2019 Statenstuk 2019-874, Verordening vergoeding Statenfracties 2019 6 0 0 0
27 mei 2019 2019-881; Regio Deal Natuurinclusieve landbouw 6 0 0 0

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo

Inloggen

U kunt inloggen als raadslid:

wachtwoord vergeten?