E. Slagt-Tichelman

Naam: E. Slagt-Tichelman

Fractielid, GroenLinks
Statenlid, Provinciale Staten
Commissielid, Statencommissie Omgevingsbeleid
e.slagt@drentsparlement.nl
Fractielid Bekijk pagina

Algemeen

Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks)
Assen
06-10457492

 

Elke Slag-Tichelman aan het woord: 

"In het dagelijks leven ben ik verloskundige. Naast mijn werk als docent en verloskundige, heb ik onderzoek in de vorm van een promotietraject in samenwerking met Rijks Universiteit Groningen en de Verloskunde academie Groningen in 2020 afgerond. Hierbij ben ik opgeleid als epidemioloog. 

Mensen in mijn omgeving zeggen over mij: 'Elke kan goed luisteren naar mensen. Graag wil zij zich inzetten om de Drentse bevolking te vertegenwoordigen. Elke wil zich inzetten voor de Drentse leefbaarheid, zodat de voorzieningen bereikbaar zijn voor iedereen binnen de provincie. Verder wil ze Drenthe populair maken onder jonge gezinnen en jongeren om de diversiteit binnen Drentse krimpgebieden te bevorderen.'

Ik ga voor duurzaamheid en ga voor de mooie Drentse natuur staan. De Drentse natuur is iets waar Drenthe trots op kan zijn; het zorgt voor ontspanning, voor diversiteit van dieren en planten en voor het omzetten van CO2. De Drentse natuur moeten we beschermen en goed kunnen doorgeven in de toekomst." 

Nevenfuncties

Bezoldigde functies:

  • Docent bacheloropleiding verloskunde, Instituut voor gezondheidszorg, Hogeschool Rotterdam
  • Epidemioloog en onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie Rotterdam 

 

 

Onbezoldigde functie:

Geen

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Fractielid, GroenLinks
  • Actieve functie Statenlid, Provinciale Staten
  • Actieve functie Commissielid, Statencommissie Omgevingsbeleid
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens