D66

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

27 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

95 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

104 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

57 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag